Brtva D20

Objavio od na May 11, 2013 Datum Brtve za dovratnike i prozore | 0 komentara

Brtva D20 shemaBrtva za prozore ugrađuje se u utor krila prozora gdje su dimenzije falca krila sljedeče:
širina utora za nogicu brtve 5mm, dubina utora za nogicu brtve 8mm, širina falca krila 19mm ( ili se prilagođava prema određenoj širini falca ) i zračnost krila 5mm. Ova brtva se koristi u industriji prozora kod spoja dva krila dvokrilnih prozora. Izbor materijala PVC mekani i TPE – sintetska guma, preporuka TPE zbog velikog temperaturnog raspona i otpornosti na moderne boje na vodenoj ili akrilnoj bazi ( na području EU standard ).

Brtva D20tablica